Montážna činnosť
Strojárska výroba
Stavebná činnosť
 
 
MOGET a.s.

Firma MOGET a.s. vznikla v roku 1992. Od svojho vzniku realizuje významné investície pre partnerov v SR, ČR a v krajinách Európskej únie (Nemecko, Rakúsko, Dánsko, Francúzsko). Získala si priazeň partnerov, pre ktorých vykonáva investície v období celého roka napr. Vítkovice, Ostrava, Bekaert Hlohovec a.s., Hlohovec.

Sme držiteľmi certifikátu QS 686 (Systém kvality), ktorý akceptuje požiadavky normy STN EN ISO 9001:2016 pre strojárensko-technologické montážne, montážne, zváračské a zámočnícke práce. Vlastníme tiež certifikát pre zváranie podľa normy STN EN ISO 3834-2, certifikát na výrobu oceľových konštrukcií podľa normy EN 1090-1:2009+A1:2011 a certifikát na montáž oceľových konštrukcií podľa STN EN 1090-2+A1: 2012.
Predmetom našej činnosti je:

  • strojárska výroba
  • montážna činnosť
  • stavebná činnosť

Firma MOGET a.s. pri výkone týchto činností používa vlastné mechanizmy, náradie a disponuje kvalifikovanou a flexibilnou pracovnou silou.
 Miroslav Murčo
 predseda predstavenstva
 MOGET a.s.
 

MOGET a.s. Vyrobil CBsoft, s.r.o., Powered by Joomla!